Fagbog om Tegneterapi

FAGBOG OM TEGNETERAPI/TRIANGULÆR TERAPI®
Frydenlund  2012. Kan Købes her.

Lise Maj Jensen:

Triangulær terapi®
En grundbog i tegneterapi for voksne

Bogens vejledende udsalgspris er 299,-kr.

Bogens bagsidetekst lyder:

Forfatteren introducerer i denne bog om tegneterapi
for voksne begrebet Triangulær Terapi®. Hermed
understreger hun, at der er tre parter i den terapeutiske
relation: klienten, terapeuten og tegningen.
Tegningen kan pege på udviklingsveje. Den bygger
bro mellem den indre og ydre virkelighed. Og den
åbner en dør ind til vores dybe essens, ’hjerterummet’.

Psykolog Lise Maj Jensen tager tråden op efter Hanne
Hostrup Larsen, der introducerede tegneterapien i
Danmark, og hun præsenterer et psykologfagligt
fundament for arbejdet med tegning.
Via cases og præsentation af konkrete terapeutiske
redskaber viser bogen både hvad, der virker, og nogle
af de faldgruber, der kan være, når man arbejder
med tegning og kreativ proces. Som en rød tråd i
bogen kan læseren lytte til det stille nærvær bag ordene
og til mødet mellem ord og billeder.
Bogen kan bruges både til teoretisk refleksion og
som håndbog med praktiske anvisninger på redskaber
i terapi. Den er skrevet til psykologer, terapeuter, speciallærere
og specialpædagoger, der arbejder med
voksne med stress, ptsd, depression og somatisk sygdom.
Den kan også bruges som en vej til faglig eller
personlig udvikling.

Anmeldelser  og omtale af Triangulær Terapi- en grundbog i tegneterapi for voksne:

Anmeldelse i Psykoterapeuten oktober 2012 se her.

Hermed lidt omtale fra kolleger:

Psykolog Mette Bork:

”Jeg har lige læst Lise Maj Jensens nye bog “Triangulær Terapi”, hvor hun præsenterer sit psykologfaglige fundament for sit tegneterapeutiske arbejde.
På baggrund af sin store viden om og sine mange års erfaringer med tegne-terapi udfolder hun først og fremmest sit begreb triangulær terapi:
“Triangulær terapi er benævnelsen for en integrativ, psykodynamisk, holistisk orienteret terapiform, der bygges på antagelsen af, at virkeligheden kan forstås holografisk – at der ud over den manifeste virkelighed findes en subtil eller spirituel virkeligheds- eller bevidsthedsdimension, som terapien kan bygge bro til for at fremme teraputisk forandring og udvikling i dybden.”
Med hjertet inviterer hun læseren til en teoretisk refleksion i forhold til den tegneteraputiske proces. - En fantastisk god bog, der varmt kan anbefales alle (tegne)terapeuter! ”

Psykolog Birgitte Schaumann:

”Jeg er meget begejstret for din bog, som har vækket og udfordret mig og givet mig mod og lyst til at blive ved med at dygtiggøre mig. Den har selvfølgelig også givet mig lyst til at inddrage tegneterapi endnu mere, end jeg allerede gør. Mange af mine unge er lige som ikke altid rigtig til stede og nærværende (pga dissociation eller stress og kropslig uro….), så her er dette at tegne rigtig godt. Der kommer en ro i rummet og et mærkbart nærvær. Lidt som ved mindfulness.

Og så kan jeg rigtig godt lide, at du skriver, at mennesket for at overleve og trives må udvikle sin kærlighedsevne ved at relatere sig til andre mennesker og være aktivt medskabende – det er faktisk det, jeg tænker, jeg som psykolog forsøger at hjælpe de unge til at turde og kunne”.